Order online or call: 520.325.3376  
Checkout Sign In  

Zildjian Store / Zildjian Cymbals By Type / Hi Hat Cymbals

Hi Hat Cymbals

Results 1-7 of 7

Images/Details

  • Zildjian 13" Mastersound Hi Hat Pair
  • Zildjian 14" Quick Beat Hi Hat-Pair
  • Zildjian 15" A Heavy Hi-Hats Brilliant
  • Zildjian 14" K Hihat-Pair
  • Zildjian 15" K Light Hi-Hat Pair
  • Zildjian 13"  K Custom Hybrid Hats
  • Zildjian 16" Z3 Medium Crash