Order online or call: 520.325.3376  
Checkout Sign In  

Zildjian Store / Zildjian Cymbals By Type / Hi Hat Cymbals

Hi Hat Cymbals

Results 1-10 of 10

Images/Details

 • Zildjian 13" Mastersound Hi Hat Pair
 • Zildjian 14" Quick Beat Hi Hat-Pair
 • Zildjian 15" A Heavy Hi-Hats Brilliant
 • Zildjian 14" K Hihat-Pair
 • Zildjian 15" K Light Hi-Hat Pair
 • Zildjian 13" K Custom Hybrid Hats
 • Zildjian 14" K Custom Special Dry Hi Hat Pair
 • Zildjian 15" K Custom Special Dry Hi Hat Pair
 • Zildjian 15" Kerope Hi Hat Top
 • Zildjian 14" K Constantinople Hi Hat Cymbal Pair